TechUtilities

TechUtilities

TechUtilities là một chương trình có thể loại bỏ những vấn đề liên quan đến Windows DLLs
Người dùng đánh giá
1.4  (69 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
Phiên bản mới nhất:
1.1.3.8 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Seven Servos Software Pvt Ltd.
TechUtilities là một chương trình có thể loại bỏ những vấn đề liên quan đến Windows DLLs, COM và những điều khiển ActiveX, các tập tin giúp đỡ v.v. Phần mềm cũng có thể phát hiện ra những chìa khóa đăng kí rỗng, các dữ liệu tháo gỡ không hợp lệ, những mục tin khởi động Windows, các tập tin shortcut và tập tin liên quan, và tập tin phông chữ bị hư hỏng.
Thông tin được cập nhật vào: